Czym jest umowa na wyłączność?

Umowa na wyłączność to taka w której klient przekazuje do sprzedaży swoją nieruchomość wyłącznie jednej agencji. Taka umowa staje się co raz bardziej  modna i skuteczna i daje klientowi wiele korzyści. Zlecając sprzedaż lub wynajem swojej nieruchomości jednemu agentowi można wymagać konkretnych rezultatów i oczekiwać od agenta jakości świadczonych usług (zapisać w umowie ich wymagalność). Prowadzenie jednej sprzedaży przez kilku agentów (biur) prowadzi do tego, że ich starania nie są na najwyższym poziomie, gdyż nie mają oni z reguły motywacji. Powoduje to wysyp tych samych ogłoszeń na różnych portalach, co finalnie prowadzi do zaistnienia szumu informacyjnego i zniechęcenia potencjalnego nabywcy. Umowy na wyłączność szybciej się sprzedają, gdyż mają lepszy marketing. Agencja posiadająca umowę na wyłączność angażuje większe środki finansowe w jej promocję, co przekłada się na lepsze i szybsze rezultaty sprzedaży. Biuro posiadające umowę na wyłączność pewniej inwestuje swoje środki finansowe, gdyż nie występuje ryzyko sprzedaży przez inną agencję.

Zalety umowy pośrednictwa na wyłączność

Powiązanie interesu 2 stron

Większe zaangażowanie agenta w sprzedaż. Gwarancja sprzedaży. Pewność zainwestowanych przez agenta środków finansowych i czasu. Klient wymaga konkretnych rezultatów i jakości świadczonych usług.

Brak inflacji ofert

Oferta wystawiana na sprzedaż wyłącznie przez jedną agencje. Szczegółowość i jednolitość oferty. Większa wiarygodność oferty.

Jedna osoba do kontaktu

Brak szumu informacyjnego. Zamiast wielu telefonów od wielu osób, klient otrzymuje jedynie wiadomości od wybranego przez siebie agenta. Oszczędność czasu i zachodu klienta.

Wymagania prawne

Zgodnie ze standardami zawodowymi agent zobowiązany umową na wyłączność ma obowiązek wykonywać działania gwarantujące jak najszersze wyeksponowanie nieruchomości.

Zaufanie i bezpieczeństwo

Jawny marketing

Pytania i odpowiedzi?

Czy mając podpisaną umowę na wyłączność mogę samemu sprzedać mieszkanie?

Istnieją dwa rodzaje umów na wyłączność. Pierwszą z nich jest umowa niepełna, która zezwala właścicielowi samoistnie sprzedać swoje mieszkanie potencjalnemu kupcowi, przy założeniu, że klient nie pochodzi z innej agencji nieruchomości i nie kontaktował się wcześniej z biurem pilotującym tą sprzedaż. Zaleca się, aby klient zlecając sprzedaż pośrednikowi nie prowadził na własną rękę działań marketingowych, gdyż powoduje to szum informacyjny. Następstwem takiego działania są setki niechcianych telefonów od pośredników innych biur i klientów a także narażanie biura pośredniczącego na utratę środków zainwestowanych w reklamę, co w istocie rzeczy stanowi działanie nieetyczne.

Drugim rodzajem umowy na wyłączność jest umowa pełna w rezultacie której biuro nieruchomości ma wyłączność na sprzedaż danej nieruchomości nawet uprzedzając samego właściciela nieruchomości. W przypadku sprzedaży nieruchomości przez właściciela agentowi należy się i tak prowizja odpowiednio pomniejszona powodująca uzależnienie prowizji pośrednika od skuteczności jego działań, co stanowi odpowiedni zapis na umowie.  Nasza agencja funkcjonuje na zasadzie pierwszego modelu współpracy. Jednakże istnieje szansa współpracy w modelu pełnym – wiąże się to z reguły z możliwością ustalenia dodatkowych korzyści dla właściciela nieruchomości i jeszcze większego zaangażowania środków w sprzedaż pośrednika.

Na jak długo podpisuje się umowę na wyłączność?

Tak jak wszystkie umowy także umowę pośrednictwa na wyłączność podpisuje się na czas określony. W przypadku pośrednictwa nieruchomości okres obowiązywania takiej umowy wynosi powyżej trzech miesięcy. Tyle właśnie wynosi mniej więcej czas w jakim pośrednik poznaje rynek i przeprowadza skuteczne działania marketingowe. Przy sprzedaży nieruchomości kluczową rolę stanowi również odpowiednie oszacowanie jej wartości. Zbyt wysoka cena oczekiwana przez właściciela powoduje problemy ze sprzedażą nieruchomości. Nasze biuro cenę ustala na podstawie ustaleń rzeczoznawcy a następnie w oparciu o ceną oczekiwaną przez właściciela zakłada minimalny okres obowiązywania umowy na wyłączność.

Czy agencja nieruchomości przedstawia plan marketingowy?

Nasza agencja jak i prawdopodobnie żadna inna dostępna na rynku nie stosuje praktyk związanych z odkrywaniem swojego planu marketingowego na zewnątrz. Opracowany plan kampanii promocyjnych stanowi wewnętrzną tajemnicę firmy i „klu” funkcjonowania biznesu. W przypadku umowy na wyłączność agent zobowiązuje się do sprzedaży danej nieruchomości mając jednocześnie gwarancję uzyskania prowizji (inny agent ani biuro nie sprzeda oferty). Praca na wyłączność opiera się na wzajemnym zaufaniu wynikającym z obopólnych powiązań interesu dwóch stron umowy (czego odwrotność stanowi umowa otwarta – zwykła).

Na pytania odpowiada:

Świadczę usługi w pośrednictwie nieruchomości na ternie Trójmiasta i okolic. Z wielką przyjemnością nawiążę z Państwem współpracę w zakresie pośrednictwa na wyłączność. Z wykształcenia i zawodu jestem marketerem czyli spec. ds. reklamy i promocji, co stanowi kluczową rolę przy promocji ofert. Nieruchomości to moja pasja a więc do sprzedaży podchodzę z pełnym zaangażowaniem i entuzjazmem.